En la nieve

Como sabéis, me parece muy importante hacer cosas con las palabras cuando aprendemos un nuevo idioma. No solo memorizarlas.

Yo tengo memoria visual, por eso publico estas infografías de vocabulario: para ayudaros a que, de una forma visual, aprendáis nuevas palabras.

Para que ampliéis vuestro vocabulario, os propongo una actividad bastante corta: elige una de estas dos infografías. Parecen iguales, pero no lo son... Una tiene sustantivos y la otra, infinitivos. Si has elegido la infografía con sustantivos, escribe un verbo debajo del sustantivo. Por ejemplo, la nieve > nevar. O viceversa, si has elegido la infografía con verbos, escribe debajo un sustantivo relacionado.

¿Te ha ayudado este ejercicio? 🙂

 

Zoals jullie weten, ik vind het heel belangrijk om bezig met de woorden te zijn wanneer wij een nieuwe taal leren.

Ik heb een visueel geheugen. Daarom deel ik dit soort posts met icoontjes en woorden: om jullie te helpen om nieuwe woorden te leren op een visuele manier.

Wil je nog meer nieuwe woorden leren? Dan kies maar een van de infografieken. Één van de twee heeft naamwoorden en de andere heeft werkwoorden. Als je de infografiek met naamwoorden heeft gekozen, schrijf een (gerelateerd) werkwoord eronder. Bijvoorbeeld, la nieve > nevar. En omgekeerd.

Heeft dit je geholpen? 🙂

 

As you know, I find very important to do things with the words when we learn a new language. And not only memorise them.

I have a visual memory, that's why I publish this kind of posts: to help you learn new words in a visual way.

In order for you to increase your vocabulary, I suggest a pretty short exercise. Choose one of the two infographics (they look the same, but they are not!). One has only sustantives and the other one has verbs. If you have chosen the one with names, write a related infinitive under ot. For instance la nieve > nevar. Or the other way around.

Has this exercise helped you? 🙂

la-nieve-sustantivos  la-nieve-verbos

Posted in: B1